Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Posudek o zdravotní způsobilosti k práci /rizika I.kat./...........................700 Kč

Profesní průkazy /svářečské,vazačské,vyhl.č.50 apod./ …...................1000 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motor. vozidel............................1000 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motor. vozidel /nad 65let/.......... 700 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k držení zbrojního průkazu....................1000 Kč

Lékařská zpráva komerční pojišťovně /uzavírání pojistky/…..................500 Kč

Vyšetření před cestou do zahraničí........................................................ 400 Kč

Předoperační  vyšetření před interrupcí, plastickou operací.................. 360 Kč

Vyšetření před rekondicí a lázeňskou léčbou u samoplátců................... 350 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu............................................ 700 Kč

Zpráva lékaře o úrazu /dle náročnosti/...............................................300-600Kč

Ohodnocení bolestného u pracovních úrazů...........................................1000Kč

Ohodnocení ztíženého společenského uplatnění ..................................1100 Kč

Výpis ze zdrav. dokumentace na vyžádání............................................ 400 Kč

Komplexní vyšetření nepojištěného klienta............................................1000 Kč

Cílené vyšetření nepojištěného klienta...................................................360 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěného klienta.............................................. 240 Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení /do 50 let věku/……..................... 650 Kč

Obstřik kolagenem................................................................................. 4000 Kč

Posudek o prac. omezení ze zdrav. důvodů pro Úřad práce...................500 Kč

Injekce - očkování nehrazené ze zdravotního pojištění.......................... 350 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu...........................................300 Kč

Administrativní úkon dle náročnosti..........................................150Kč á 10 min.

Odběr krve u samoplátců........................................................................ 70 Kč

Vystavení duplikátu při ztrátě receptu, žádanky...................................... 50 Kč

EKG – samoplátce…………………………………………..…...........…… 240 Kč

Vratná záloha na FOB test.......................................................................200 Kč