Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Vstupní pracovnělékařská prohlídka…….............................................. 600 Kč

Periodická pracovnělékařská prohlídka…….......................................... 500 Kč

Profesní průkazy /svářečské,vazačské,vyhl.č.50 apod./ …................... 400 Kč

Zdravotní průkaz.............................................................................…… 400 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motor. vozidel............................ 600 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k řízení motor. vozidel /nad 65let/.......... 200 Kč

Posudek o zdrav. způsobilosti k držení zbrojního průkazu.................... 700 Kč

Lékařská zpráva komerční pojišťovně /uzavírání pojistky/…..................500 Kč

Vyšetření před cestou do zahraničí........................................................ 400 Kč

Předoperační  vyšetření před interrupcí, plastickou operací.................. 500 Kč

Vyšetření před rekondicí a lázeňskou léčbou u samoplátců................... 300 Kč

Vyšetření sportovců................................................................................ 300 Kč

Zpráva lékaře o úrazu, bodové hodnocení úrazu................................300-600 Kč

Výpis ze zdrav. dokumentace na vyžádání............................................ 300 Kč

Komplexní vyšetření nepojištěného klienta.............................................700 Kč

Kontrolní vyšetření nepojištěného klienta.............................................. 500 Kč

Vyšetření stolice na okultní krvácení /do 50 let věku/……..................... 480 Kč

Obstřik kolagenem................................................................................. 350 Kč

Vyšetření pro Úřad práce....................................................................... 150 Kč

Injekce - očkování nehrazené ze zdravotního pojištění........................ 200 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu........................................... 150 Kč

Administrativní úkon dle náročnosti.................................................100-500 Kč

Potvrzení žádosti do domova pro seniory.............................................. 100 Kč

Vyšetření CRP v ordinaci na počkání…................................................. 200 Kč

Odběr krve u samoplátců........................................................................ 50 Kč

Vystavení duplikátu při ztrátě receptu, žádanky...................................... 50 Kč

EKG – samoplátce…………………………………………..…...........…… 150 Kč

Záloha na FOB test................................................................................ 200 Kč